Skoler og daginstitutioner

Tilbud til Skolerne

Musik og sang - studieindspilning

Klassetrin
Vi kan tilbyde skoleklasser, musik valgfagshold og kor en rigtig studieindspilning.

Fag
Musik

Primært kompetenceområde og læringsmål
Musikudøvelse—eleven får viden om spilleteknik og sammenspil

Indhold og arbejdsform
Dagen starter med introduktion af studie/indspilningsforløb:
Indspilning på flere spor, forskellige typer af mikrofoner og anvendelse heraf, mixerpult, equali-zer, effektmaskiner, kompressor samt elektriske, akkustiske og digitale instrumenter m.v. Her-efter indspilles, lyttes og evalueres. Børnene får her kontinuerligt indsigt i tekniske og audiomæs-sige forhold. Til sidst skal der mixes. Børnene får viden om digitale teknikker til at bearbejde det indspillede.

Forslag til indspilningsforløb – andre ønsker kan varetages:
1. En ren live-indspilning hvor alle synger/spiller samtidigt.
2. En såkaldt ”lagkage-indspilning” hvor de enkelte instrumenter/vokaler bliver indspillet særskilt.
3. Et mix af punkt 1 og 2 hvor der f.eks. først indspilles en rytmegruppe og efterfølgende lægges resterende instrumenter/vokaler på enkeltvis efter ønske.

Varighed
Aftales mellem skolen og musiklærer, Karsten Laut

Sted
'Det Lille Musikhus' Hovedgaden 83, Vester Hornum

Hvornår
Efter aftale med Karsten Laut

Kontakt kulturskolen@vesthimmerland.dk, 99668826 eller Karsten Laut, mobil: 40963124, mail: lautkarsten@gmail.com

Forud for indspilningen tages der kontakt til teknikeren med hensyn til antal elever, antal sangere samt instrumentering. CD kan bestilles.

Timepris: 60 min. á 410 kr.

Tilbud til daginstitutionerne

Musikforløb i institutionen

Velkommen til musik i børnehaven med musikpædagog, Gitte Chren. Gitte er bl.a. ansat som musikpædagog i Kulturskolen Vesthimmerland netop til førskoleområdet. Her følger en lille beskrivelse:

Mit navn er Gitte Chren, jeg er 50 år og bor i Skørping. Jeg er uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium og har i en del år arbejdet som musikformidler med masser af børn i forskellige aldre. Jeg synes, det er vigtigt at børnene bruger deres sanser til at mærke de mange forskellige følelser, som findes i musikken.

Gennem musik og rytmik skaber barnet relationer og lærer noget om sig selv via fantasi, følelser, bevægelser og sprog. Bevægelse, sang og rytme er en naturlig del af legen, og barnet stimulerer alle sine sanser, når det går på jagt i musikkens verden.

I musikundervisningen kommer vi til at synge fagtesange, temasange, traditionelle sange, sanglege, bevægelsessange, afslapningssange, nye sange og mange andre sange. Sammenspil på diverse små-instrumenter bliver også en naturlig del af undervisningen, og vi skal bruge kroppen, danse, spille og synge og høre forskelligt musik. Ved hjælp af Legende Musikteori skal vi lære at spille en masse rytmer. Jeg medbringer guitar, rasleæg, tørklæder, ærteposer, ”Gittes Musikkuffert” og mange andre spændende småredskaber, som fanger børnene og motiverer dem til at musicere.

Det praktiske:

Prisen er 450 kr. pr. lektioner á 45 minutter.
Der undervises i forløb af 9, 18, 27 eller 36 gange - minimum 2 x 45 min. pr gang.
Der er plads til 12 børn + pædagoger på hvert hold.

Kontakt Malene Wennerlin for mere information