Vi fremmer elevens kreative og musiske indtryk og udtryk

Nyheder

Små og store oplevelser

MUSIK OG LEG 0-5 ÅR

MUSIKHOLD 6-10 ÅR

SPIL ET INSTRUMENT

BILLEDKUNST

E-MUSIK

KIMBRERGARDEN

Arrangementer