Sangkraft Vesthimmerland

Tanken om et Sangkraftcenter i Vesthimmerland startede i Kulturskolen tilbage i 2021 - Kulturskolen har igennem mange år arbejdet for at udbrede sangen i Vesthimmerland og et Sangkraftcenter i Vesthimmerland var en meget naturlig vej at gå. Nu er vi så langt, at det rent faktisk er blevet en realitet. Sangkraft Vesthimmerland er nu en selvejende institution med egen bestyrelse og har fået en kommunal driftsbevilling. Projektleder Mette Dam står i spidsen for Sangkraft Vesthimmerland og sammen 'rykker' vi på sangen sammen med Kulturskolen, ALFA, skoler, daginstitutioner, kor, kirker, sundhedsområdet og ikke mindst kommunens borgere. 

Følg med på Sangkraft Vesthimmerlands facebookside og på hjemmesiden, hvor du kan læse mere.

https://www.facebook.com/Sangkraftvesthimmerland

http://sangkraftvesthimmerland.dk/Bestyrelsen: 

Malene Wennerlin, Kulturskolen Vesthimmerland (formand)

Mads Ilsøe, Uddannelsesleder, Vesthimmerlands  Gymnasium & HF (næstformand) repr. for ungdomsuddannelserne

Brian Svendsen, Viceskoleleder Aalestrup Skole (kasserer) repræsentant for skole og dagtilbud

Lisbeth Jagd, Musikhuschef ALFA repræsentant for ALFA

Jens Kristian Jensen, landmand, repræsentant for erhvervslivet

Asger Andersen, Virksomhedscenterchef, Himmerlands Erhvervs-og Gymnasieuddannelser, repræsentant for byrådet

Stine Kirch Jakobsen, psykiatrien, særlig udpeget

Vacant - repræsentant for kirkerne


Kontakt:

Mette Dam
Projektleder

40477737
mette@sangkraftvesthimmerland.dk
Kontortid: fredag 8.00 – 14.00

Malene Wennerlin
Bestyrelsesformand

30843708
mbs@vesthimmerland.dk