Kulturrygsækken og tilbud til skoler og daginstitutioner

Tilbud til skoler og daginstitutionerne

Musikforløb i institutioner og skoler 

I Kulturskolen arbejder vi på et kontinuerligt  samarbejde med skoler og daginstitutioner i Vesthimmerland. Vi lever af at samarbejde. Vi kan som institution tilbyde mange forskellige former for undervisningsforløb af kortere eller længere varighed. Dialogen med den enkelte skole eller institution er en meget vigtigt faktor for os - på den måde snakker vi os til rette og lægger de muligheder frem, vi kan se og byde ind med på netop din skole. 

Vi har mange strenge at spille på og mange farver at male med, og i et samarbejde arbejder vi på at få begge institutioners fagligheder i spil til glæde og gavn for børnene. Kulturskolen lever af at stimulere og udfordre fantasien sammen med vores samarbejdspartnere. 

Vi planlægger vores forløb i en grundig dialog med den enkelte skole og har stor erfaring i at udarbejde kortere og længere og meget forskellige undervisningsforløb i samarbejde med skoler og institutioner. Vi 'tænker ud af boksen' og kan byde ind med vinkler og idéer set fra et kulturskoleperspektiv.. Kort sagt - vi er sjove at lege med, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du har lyst til et samarbejde! Så ser vi på mulighederne sammen. 

Kontakt Malene Wennerlin for mere information

Kulturrygsækken

Kulturskolen står for Kulturrygsækkens forløb i 0., 1. og 3. klasse.

Det overordnede mål med Kulturskolens tilbud i Kulturrygsækken er, at barnet skal kunne tåle at være i proces, og at det får lov at gøre sig sine egne erfaringer for at kunne begribe og glædes over sin væren i verden. En væren som også kan indeholde frustrationer og kaos.

Kunst har stor betydning for vores dannelse som menneske. Når vi skaber og oplever kunst, får vi en værdifuld æstetisk oplevelse af “noget ikke begrebsligt”. Kunsten er et sprog, hvormed verden kan åbnes - og som med alle andre sprog, er kunstens sprog noget, man må lære, for at begribe verden i et æstetisk og sansende perspektiv. Ud over at være et sprog, er kunsten også et spejl, som viser os verden, hinanden og os selv. 

Hvad betyder det for de voksne deltagere?

Som med alt andet, bliver processen bedst, når alle deltager. Indholdet i Kulturrygsækken er noget vi gør og skaber sammen.  Vi voksne skaber i fællesskab rummet for børnene. Vi er afhængige af hinanden. Pædagoger og lærere kender børnene og deres behov og kan holde rummet, hvor dansen, musikken eller billedkunsten foregår. Disse kompetencer som rollemodeller for børnene og som personale, børnene kender fra hverdagen, kan ikke undervurderes, og vi kan kun få den kreative proces til at ske i samskabelse med jer. 

“Fra hjerneforskning, pædagogisk og humanistisk forskning er der evidens for, at kunstnerisk udfoldelse, deltagelse og læring er betydningsfuld for menneskers trivsel, adgang til verden og for vores motoriske, kognitive, følelses- og dannelsesmæssige udvikling. Deltagelse og oplevelse af kunst giver bedre livskvalitet for mennesker – især for børn og unge” (Brødsgaard, Winther & Trangbæk, L, 2024, s. 2).

 

Kulturrygsækken - musik 0. klasse

Musikkens byggesten

'Musikken har iboende egenskaber til at bringe folk sammen, og dermed styrke både personlig og kollektiv identitet.' Nora Kulset (2021)

'Musikkens Byggesten' tager udgangspunkt i musikalske aktiviteter, via leg og kreativitet. Det at 'gøre' musik kan være socialiserende, fordi vi får mulighed for at dele følelser. Musik lærer vi gennem at gøre det. Vi lærer noget om os selv, noget om fællesskabet, da det at gøre musik oftest er en social praksis man deltager i. Musik er derfor en velegnet aktivitet til at få dækket grundlæggende sociale behov.

Musik imødekommer vores sociale behov via: 

  • Kontakt
  • Mentalisering
  • Empati
  • Kommunikation
  • Koordination
  • Samskabelse
  • Social samhørighed

Den glæde, der opstår ved musikalske aktiviteter og begivenheder, sker i relation til andre mennesker og er med til at understøtte børnenes livslange interesse og deltagelse i musik. 

Musikken bidrager til en livslang tilknytning og videreførelse af kultur mellem generationer.

Kulturrygsækkens musikforløb giver børnene mulighed for at opleve musik, hvor børnene oplever at blive en del af noget større, samtidigt med at de via legens egenskaber er medskabende i aktiviteterne.

Kulturrygsækken - Dans 1. klasse

Dans, leg og bevægelse 

I 'Dans, leg og bevægelse' går vi på opdagelse i bevægelser og er nysgerrige på vores evne til at kommunikere og være i fællesskaber, via kroppens udtryk. Børnene kommer selv i spil og de bliver medskabere i dansene og legene, som vi udvikler i fællesskab. Dette foregår både i større og mindre grupper, hvor børnene øver sig i at læse hinandens kropssprog, spejle hinanden og kopierer hinanden.

Dansen kan også give en fornemmelse for, hvordan børnenes eget individuelle bidrag kan påvirke det fælles projekt og dermed være med til at føre legen videre.

Derudover, vil børnene også blive introduceret til nogle mere traditionelle fællesdanse, hvor bevægelser, trin og nogle gange sang er fastlagt på forhånd. Her er børnenes primære opgave at se og følge, og samtidig opleve den følelse af samhørighed, som opstår, når vi bevæger os sammen til den samme musik.

Kulturrygsækken - Billedkunst i 3. klasse

At åbne verden - et billedkunstnerisk forløb i Kulturrygsækken

Gennem bl.a. samtale om kunstneres værker skabes en forståelse af, at i samtidskunst ligger der nok en bestemt ladning i et kunstværk fra kunstnerens side, men der er frihed til at tolke ud fra beskuerens associationer og oplevelser af værket. Ligeledes giver den fælles samtale forståelse for, hvor forskelligt vi ser og oplever verden, og at delingen af disse betragtninger er en gave, vi giver til hinanden.

Vi skal tale sammen om kunst, men vi skal også 'gøre'. Vi skal ind i det skabende rum, hvor processen bor.

Forløbet vil gøre brug af tre trin, som fordeler sig over de tre besøg. Disse trin åbner for processen og underbygger de didaktiske overvejelser.

Første trin:
Store fælles monokrome relationsskabende malerier på papir. Her samarbejder børnene om at male et værk på et stort papir med lange pensler. Al kommunikation foregår nonverbalt, hvilket fordrer stor opmærksomhed på hinanden. 

Andet trin:
Individuelle automattegninger.

Tredje trin:
Brug af individuelle automattegninger i fælles værker.

Vi skal ikke have vurderinger af værker eller børn, men vi skal have værkgennemgang, hvor vi snakker og deler tanker om de enkelte værker og processen. Derudover indeholder processerne en stor grad af deling og fællesskabelse. Vi kommer i mål ved at slippe det individuelle ejerskab og dele med hinanden, så vi tilsammen får skabt et fælles produkt.

Efter forløbet vil det være rigtig fint at lave en udstilling af børnenes værker for at pointere vigtigheden af deres indsats. En udstilling tydeliggør, at børn og voksne har skabt noget både hver for sig og i fællesskab. Noget som er mere end det vi ser.