Priser

Fakta om betaling

  • Der opkræves deltagerbetaling for undervisning i Kulturskolen, medmindre andet er angivet.
  • Deltagerbetaling opkræves i 4 rater med betalingsfrist 1. oktober, 1. december, 1. marts og 1. juni
  • Opkrævninger udsendes i E-boks eller fremgår af PBS-oversigt
  • Kulturskolen følger Vesthimmerlands kommunes procedure og satser for rykkerskrivelser (pt. 250 kr.)
  • Læreraflysninger ud over 3 undervisningsgange i løbet af et skoleår tilbagebetales
  • Der er 36 undervisningsgange i et skoleår, medmindre andet er anført
  • Manglende betaling kan medføre udelukkelse fra undervisningen

 

 

Deltagerbetaling

Søskenderabat
Deltager flere søskende i Kulturskolen Vesthimmerlands undervisning, betaler du fuld pris for den elev, der går på det dyreste fag. Der er rabat på 25% for øvrige søskende. 
For at opnå søskenderabat er det vigtigt, at søskende er tilmeldt med samme værge.

Rabat på holdfag
Er en elev tilmeldt både et instrumentalfag og et holdfag, f.eks. guitar og rytmisk sammenspil, ydes der en rabat på 71% på holdfaget.

Fritidspas
Der kan søges Fritidspas til deltagelse i Kulturskolen. Kontakt Kulturskolens kontor.
Læs mere om Fritidspas her

PRISER (24/25):

FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
Musik, historier og leg 3-5 år  Gratis  
FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
Minimusik* 315,75 1.263
Minimusik - mit første instrument* 494,50 1.978
Minirock - fra 3. klasse* 315,75 1.263

*Der gives 71% rabat på holdfag, hvis du er tilmeldt undervisning på et instrument.

FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
Instrument på hold 494,50 1.978
     
20 min 660,00 2.640
30 min 990,00 3.960
40 min 1320,75 5.283
     
20 min (voksne 25+) 826,00 3.304
30 min (voksne 25+) 1236,50 4.946
40 min (voksne 25+) 1.652,00 6.608
FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
Rytmisk sammenspil* 407,50 (*118,5) 1.630 (*474)
Folkemusik (24 gange, 3 rater) 543,33 1630

*Der gives 71% rabat på rytmisk sammenspil, hvis du er tilmeldt undervisning på et instrument.

SANG PR. RATE PR. SKOLEÅR
20 min 660,00 2.640
30 min 990,00 3.960
40 min 1.320,75 5.283
     
20 min (voksne 25+) 826,00 3.304
30 min (voksne 25+) 1.236,00 4.946
40 min (voksne 25+) 1.652,00 6.608
     
KOR PRIS EFTERÅR PRIS FORÅR
Skolekor Gratis Gratis
Kor 5.-8. klasse Gratis Gratis
KOL-kor 380 380
FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
Talentklassen 990 3.960
FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
DJ og elektronisk musik 494,50 1978
FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
Billedkunst (inkl. materialer) 313 1251