Priser

Fakta om betaling

  • Der opkræves deltagerbetaling for undervisning i Kulturskolen, medmindre andet er angivet.
  • Deltagerbetaling opkræves i 4 rater med betalingsfrist 1. oktober, 1. december, 1. marts og 1. juni
  • Opkrævninger udsendes i E-boks eller fremgår af PBS-oversigt
  • Kulturskolen følger Vesthimmerlands kommunes procedure og satser for rykkerskrivelser (pt. 250 kr.)
  • Læreraflysninger ud over 3 undervisningsgange i løbet af et skoleår tilbagebetales
  • Der er 36 undervisningsgange i et skoleår, medmindre andet er anført
  • Manglende betaling kan medføre udelukkelse fra undervisningen

 

 

Deltagerbetaling

Søskenderabat
Deltager flere søskende i Kulturskolen Vesthimmerlands undervisning, betaler du fuld pris for den elev, der går på det dyreste fag. Der er rabat på 25% for øvrige søskende. 
For at opnå søskenderabat er det vigtigt, at søskende er tilmeldt med samme værge.

Rabat på holdfag
Er en elev tilmeldt både et instrumentalfag og et holdfag, f.eks. guitar og rytmisk sammenspil, ydes der en rabat på 71% på holdfaget.

Fritidspas
Der kan søges Fritidspas til deltagelse i Kulturskolen.
Læs mere om Fritidspas her

PRISER:

FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
Musikalsk legestue 1-2 år (27 ugers forløb, 3 rater) 297,25 891,75
Musikalsk legestue 1-2 år (27 ugers forløb, 3 rater) 297,25 891,75
FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
Minimusik* 297,25 1189
Minimusik - mit første instrument* 465,75 1863
Minirock - fra 3. klasse* 297,25 1189

*Der gives 71% rabat på holdfag, hvis du er tilmeldt undervisning på et instrument.

FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
Instrument på hold 465,75 1.863
     
20 min 621,75 2.487
30 min 930,25 3.721
40 min 1.243,50 4.974
     
20 min (voksne 25+) 778,00 3.112
30 min (voksne 25+) 1.164,75 4.659
40 min (voksne 25+) 1.556,00 6.224
FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
Rytmisk sammenspil* 383,75 (*111,75) 1.535 (*447)
Folkemusik (24 gange, 3 rater) 511.75 1535

*Der gives 71% rabat på rytmisk sammenspil, hvis du er tilmeldt undervisning på et instrument.

SANG PR. RATE PR. SKOLEÅR
20 min 621,75 2.487
30 min 930,25 3.721
40 min 1.243,50 4.974
     
20 min (voksne 25+) 778,00 3.112
30 min (voksne 25+) 1.164,75 4.659
40 min (voksne 25+) 1.556,00 6.224
     
     
KOR PRIS EFTERÅR PRIS FORÅR
Skolekor Gratis Gratis
Kor 5.-8. klasse Gratis 350 (101,50*)
KOL-kor 500 500 (250**)

*Pris for elever der modtager anden undervisning i Kulturskolen
** Pris ved deltagelse hele skoleåret

FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
Talentklassen 1520 6080
FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
DJ og elektronisk musik 465,75 1863