Priser

Fakta om betaling

  • Der opkræves deltagerbetaling for undervisning i Kulturskolen, medmindre andet er angivet.
  • Deltagerbetaling opkræves i 4 rater med betalingsfrist 1. oktober, 1. december, 1. marts og 1. juni
  • Opkrævninger udsendes i E-boks eller fremgår af PBS-oversigt
  • Kulturskolen følger Vesthimmerlands kommunes procedure og satser for rykkerskrivelser (pt. 250 kr.)
  • Læreraflysninger ud over 3 undervisningsgange i løbet af et skoleår tilbagebetales
  • Der er 36 undervisningsgange i et skoleår, medmindre andet er anført
  • Manglende betaling kan medføre udelukkelse fra undervisningen

 

 

Deltagerbetaling

Søskenderabat
Deltager flere søskende i Kulturskolen Vesthimmerlands undervisning, betaler du fuld pris for den elev, der går på det dyreste fag. Der er rabat på 25% for øvrige søskende. 
For at opnå søskenderabat er det vigtigt, at søskende er tilmeldt med samme værge.

Rabat på holdfag
Er en elev tilmeldt både et instrumentalfag og et holdfag, f.eks. guitar og rytmisk sammenspil, ydes der en rabat på 71% på holdfaget.

Fritidspas
Der kan søges Fritidspas til deltagelse i Kulturskolen. Kontakt Kulturskolens kontor.
Læs mere om Fritidspas her

PRISER (23/24):

FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
Musik og leg 1-2 år (27 ugers forløb, 3 rater) 302,75 908,25
Musik og leg 1-2 år (27 ugers forløb, 3 rater) 302,75 908,25
FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
Minimusik* 302,75 1.211
Minimusik - mit første instrument* 474,25 1.897
Minirock - fra 3. klasse* 302,75 1.211

*Der gives 71% rabat på holdfag, hvis du er tilmeldt undervisning på et instrument.

FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
Instrument på hold 474,25 1.897
     
20 min 633,00 2.532
30 min 949,75 3.799
40 min 1.266,75 5.067
     
20 min (voksne 25+) 792,25 3.169
30 min (voksne 25+) 1.186,00 4.744
40 min (voksne 25+) 1.584,50 6.338
FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
Rytmisk sammenspil* 390,75 (*113,32) 1.563 (*453,27)
Folkemusik (24 gange, 3 rater) 521,00 1563

*Der gives 71% rabat på rytmisk sammenspil, hvis du er tilmeldt undervisning på et instrument.

SANG PR. RATE PR. SKOLEÅR
20 min 633,00 2.532
30 min 949,75 3.799
40 min 1.266,75 5.067
     
20 min (voksne 25+) 792,25 3.169
30 min (voksne 25+) 1.186,00 4.744
40 min (voksne 25+) 1.584,50 6.338
     
KOR PRIS EFTERÅR PRIS FORÅR
Skolekor Gratis Gratis
Kor 5.-8. klasse Gratis Gratis
KOL-kor 380 380
FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
Talentklassen 1.547,75 6.191
FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
DJ og elektronisk musik 474,25 1897
FAG PR. RATE PR. SKOLEÅR
Billedkunst (inkl. materialer) 300 1200