Privatlivspolitik

Cookies- og privatlivspolitik

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at statistik. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles sådanne oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til statistik og herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, videregives ikke til 3-part.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til kulturskone@vesthimmerland.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:
Kulturskolen Vesthimmerland
Torvegade 15,
9670 Løgstør


Tlf: 99668825
Email: kulturskolen@vesthimmerland.dk

 

Information om behandling af personoplysninger i Kulturskolen Vesthimmerland
Kulturskolen Vesthimmerland en fritidsaktivitet for børn, unge og voksne. bosat i Vesthimmerlands kommune. Når du tilmelder dig undervisning hos os, vil der I den forbindelse vil der blive behandlet og opbevaret nødvendige data - herunder almindelige personoplysninger, i det omfang som er nødvendigt. Vi bruger bl.a. oplysningerne i forbindelse med opkrævning af forældrebetaling.

Ifølge lovgivningen skal Vesthimmerlands kommune og dermed Kulturskolen give information om kommunens behandling af personoplysninger.
Formålet med Kulturskolens behandling af personoplysninger er at tilbyde undervisning med fokus på den enkelte elev. Personoplysningerne bruges udelukkende til behandling af tilmelding til skolen samt kommunikation vedrørende deltagelse i, og eventuel opkrævning, af efterfølgende aktiviteter. Kulturskolens ansatte er i kraft af deres ansættelse underlagt loven om underretningspligt vedr. børn og unge under 18 år.
Dine oplysninger behandles med hjemmel i Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra e, samt serviceloven § 153

Indsamling og behandling af personoplysninger modtaget fra dig selv
Personoplysninger der i denne tilmelding indsamles direkte fra dig gives frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger, og kan trække disse tilbage til enhver tid. Konsekvensen af ikke at oplyse de fornødne personoplysningerne vil være, at din tilmelding ikke kan behandles.

Indsamling og behandling af personoplysninger modtaget fra andre
I nogle tilfælde indhenter Kulturskolen Vesthimmerland personoplysninger fra andre kilder end dig selv, herunder:
Kommunens folkeskoler og institutioner og fra Musik- og Kulturskoler i andre kommuner.

Modtagere eller kategorier af modtagere
I enkelte tilfælde videregiver eller overlader vi dine personoplysninger til følgende modtagere:
Musik- og Kulturskoler i andre kommuner.
Kategorier af personoplysninger

Vi behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:
Elevens navn, adresse, telefonnummer, mailadresse CPR.-nummer. Adfærd og væsentlige sociale problemer hvis det kræves i henhold til serviceloven om underretningspligt.

Værgens navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og CPR.-nummer.

Behandlingens varighed
Vesthimmerlands Kommune må kun gemme personoplysninger så længe, at det er nødvendigt. Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere skal bruge dem til det angivne formål, eller når vi har opfyldt vores forpligtelse jf. Arkivloven.

 

Fotografering af elever og anvendelse af billedmateriale

Formålet med behandlingen
Kulturskolen Vesthimmerland indhenter samtykke fra værge/forældre hvis der tages billeder af elever for at afbillede undervisnings- og koncertsituationer situationer i almindeligt forekommende aktiviteter.

Kategorier og indsamling af personoplysninger
Vi behandler almindelige personoplysninger af dig i form af billede- og videomateriale, som tages af elever i Kulturskolen Vesthimmerland.

Lovgrundlag for behandlingen
Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og Databeskyttelsesloven.
Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samtykke efter Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 a.


Kontaktoplysninger
Har du/I spørgsmål til, hvordan vi håndterer dit eller jeres barns personoplysninger, kan der rettes henvendelse til:
Kristian Dalgaard, Kulturskoleleder, krdn@vesthimmerland.dk, 9668827
Souschef, Malene Wennerlin, mbs@vesthimmerland.dk, 99668826
Sekretær, Eva Dørup, evd@vesthimmerland.dk, 99668825

Dataansvarlig:
Vesthimmerlands kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
E-mail: post@vesthimmerland.dk
CVR: 29 18 94 71
Databeskyttelsesrådgiveren:
E-mail: dpo@vesthimmerland.dk

Ved brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, att. Databeskyttelsesrådgiver
Du/I kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du/I har spørgsmål til dine/jeres rettigheder jf. databeskyttelsesforordningen.

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du/I en række rettigheder i forhold til Vesthimmerlands kommunes/Kulturskolens behandling af dine/jeres oplysninger – herunder oplysninger om dit/jeres barn.

Du/I kan til enhver tid gøre brug af disse rettigheder. Hvis du/I vil gøre brug af rettighederne, skal Vesthimmerlands kommune/Kulturskolen kontaktes ud fra ovenstående vejledning.

Ret til at se dine/jeres samt dit/jeres barns oplysninger (indsigtsret)
Du/I har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Kulturskolen Vesthimmerland/Vesthimmerlands kommune behandler og opbevarer. Det kan ske ved henvendelse til Kulturskolens leder.

Ret til begrænsning af behandlingen
Du/I har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine/jeres oplysninger begrænset. Hvis dette er tilfældet, må Vesthimmerlands kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du/I har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vesthimmerlands kommunes ellers lovlige behandling af dine/jeres personoplysninger.
Du/I kan læse mere om disse rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Mulighed for at klage
Hvis du/I som forældre f.eks. oplever, at personoplysninger ikke bliver håndteret forsvarligt, bør der straks rettes henvendelse til skolens ledelse eller til databeskyttelsesrådgiveren.
Endvidere kan der som en tredje mulighed sendes en konkret klage til datatilsynet.
Find flere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.